News

Veshëmbathja
0 comment

Veshëmbathja

VESHËMBATHJA Veshëmbathja është faktor i cili ndikon imazhin tuaj në mënyra të jashtme dhe të brendshme. Balansimi i këtyre dy..

Read More
Përgatitja psikologjike
0 comment

Përgatitja psikologjike

PËRGATITJA PSIKOLOGJIKE Të gjitha përgatitjet për intervistë mund të ju shkojnë poshtë nëse ju nuk keni bërë përgatitjen psikologjike të..

Read More
Pritja e thirrjes dhe përgatitja për intervistë
0 comment

Pritja e thirrjes dhe përgatitja për intervistë

PRITJA E THIRRJES DHE PËRGATITJA PËR INTERVISTË Pasi të aplikoni në vendin e punës së dëshiruar, juve ju mbetet të..

Read More
Aplikimi
0 comment

Aplikimi

Pasi që keni përfunduar fazat e kaluara me sukses, juve ju mbetet të aplikoni në pozitën e dëshiruar të punës...

Read More
Drejtshkrimi
0 comment

Drejtshkrimi

DREJTSHKRIMI Nëse ju nuk e njihni drejtshkrimin e gjuhës shqipe, ju tashmë jeni duke dëmtuar veten dhe të ardhmen tuaj..

Read More
Përpilimi i letrës motivuese
0 comment

Përpilimi i letrës motivuese

Në letrën motivuese ju keni mundësinë të komunikoni direkt me punëdhënësin. Aty ju tregoni se pse mendoni që ju jeni..

Read More
Përpilimi i CV-së
0 comment

Përpilimi i CV-së

PËRPILIMI I C.V.-SË Shkronjat C.V. janë inicialet e termit latin curriculum vitae, që në shqip do të thotë shtegu i jetës..

Read More
Hulumtimi dhe njohja e pozitës për të cilën aplikohet
0 comment

Hulumtimi dhe njohja e pozitës për të cilën aplikohet

HULUMTIMI DHE NJOHJA E POZITËS PËR TË CILËN APLIKOHET Hulumtimi i pozitës së punës për të cilën aplikohet është një..

Read More
Analizimi i shpalljeve, hulumtimi i kompanive dhe gjetja e punës së përshtatshme
0 comment

Analizimi i shpalljeve, hulumtimi i kompanive dhe gjetja e punës së përshtatshme

ANALIZIMI I SHPALLJEVE, HULUMTIMI I KOMPANIVE DHE GJETJA E PUNËS SË PËRSHTATSHME Shpalljet e punës shumë shpesh janë reflektim i..

Read More